Nawigacja
Artykuły » TAM BYLIŚMY » 99. Rocznica odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską wśród Polonii w Kowlu - 12.11.2017 r.
99. Rocznica odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską wśród Polonii w Kowlu - 12.11.2017 r.
bullet.gif Napisane przez Admin dnia listopad 21 2017

2017-11-15

W niedzielę 12 listopada 2017 roku na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu 36 osobowa grupa Członków Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie udała się do Kowla na Wołyniu aby tam wspólnie z miejscową Polonią świętować 99. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą  Polską...

 

 

 

 

 

 Z Chełma wyjechaliśmy o godzinie 6-ej aby przed uroczystą akademią odwiedzić kowelski Cmentarz i  na grobach Obrońców Naszej Ojczyzny zapalić znicze pamięci od Mieszkańców Chełma, które zebrane zostały przez nasze Towarzystwo w dniu Wszystkich Świętych przy Krzyżu Wołyńskim na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie.


 Większość ze 130 zniczy zapalono  na grobach Legionistów Polskich z czasów I wojny światowej i część na grobach Polskich Policjantów.  Kwatera wojenna i policjantów były uporządkowane przez młodzież ze Szkoły Języka Polskiego prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu.


W godzinach 13-14 czasu ukraińskiego uczestniczyliśmy w uroczystej akademii poświęconej 99 Rocznicy powrotu Polski na mapę Europy po 123 latach niebytu państwowego do czego przyczynili się nasi możnowładcy i nasi najbliżsi sąsiedzi Rosja, Austria i Prusy.    Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnów Polski i Ukrainy. Następnie nowy Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu Pan Anatol Herka, syn Wacława powitał uczestników i wygłosił krótkie przemówienie po czym zaprosił do wystąpienia Pana Stanisława Senkowskiego - Prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie. Prezes Senkowski podziękował za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania  kolejnej Rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską z kowelską Polonią i  naszymi Sąsiadami Ukraińcami. Prezes Senkowski wyraził podziw i uznanie dla Szkoły Języka Polskiego, dla kolejnych nauczycieli uczących języka polskiego w tym drugiej już Chełmianki Pani Bożeny Dąbrowskiej  oraz dla uczniów tej Szkoły, którzy coraz piękniej mówią po polsku. Życzył również miejscowej Polonii i  mieszkańcom Kowla życia w państwie wolnym od wrogiej agresji swoich pobratymców Rosjan i aby  Ukraina wolna była od rosyjskiej agresji  a społeczeństwu Ukrainy żyło się coraz lepiej i dostatniej.     W uroczystości uczestniczył również  Wicemer Kowla Pan Igor Prokopiw, który złożył nam Polakom życzenia z okazji naszego Święta Narodowego.    Po przemówieniach miał miejsce program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Języka Polskiego.

 Przy okazji naszego pobytu sprezentowaliśmy Szkole książki encyklopedyczne, papier do drukarki komputerowej, książeczki, kredki i inne gadżety na nagrody dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach języka polskiego.

 

Po zakończonej akademii odbył się poczęstunek przygotowany przez TKP w Kowlu.  W Restauracji "Nasze Miasto" przy ulicy Kolejowej  spożyliśmy wspólny obiad i po zrobieniu zakupów na przydworcowym bazarze udaliśmy się do Chełma.

 Do Chełma wróciliśmy o godzinie 22.30 a to z powodu drobiazgowej kontroli podróżnych przez polskich celników.  Poświecenie 2 godzin na kontrolę autokaru z 37 pasażerami jest lekką przesadą, ale jeśli to ma wzbogacić  nasze Państwo materialnie dzięki znalezieniu paru butelek alkoholu ponad normę to trzeba podwoić liczbę celników a nie znęcać się nad ludźmi trzymając ich godzinami  o chłodzie i głodzie w kolejce na odprawę graniczną, jest to po prostu nieludzkie

 Tekst i zdjęcia:   Stanisław Senkowski

Więcej zdjęć w albumie Google >>


 


 

Opis naszego wyjazdu do Kowla w j. angielskim:

‘99th Anniversary of the National Independence Day of Poland among the Polish community in Kovel’

On Sunday 12th November 2017 a group of Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm went to Kovel, placed in Volyn to celebrate together with other Poles the 99th anniversary of  Poland’s independence day.

We left Chełm about 6 a.m. and before the ceremony we  had visited the cemetery in Kovel just to light the candles on our Polish defenders’ graves; previously, the candles were collected by our Association during All Saints’ Day at the cross of Volyn at Municipal cemetery in Chełm.

The most of the 130 candles were light on the First WW Polish Legionary graves and some on the Polish police officers’ graves. The war quarters were cleaned up by the youth of the School of the Polish Language supervised by the Association of the Polish Culture in Kovel.     Between 13 and 14 of the Ukrainian time, we took part in the ceremony dedicated to the 99th anniversary when Polish came back on the Europe map after 123 ages of not being the country. It was caused by our magnates and by our next door neighbors such as Russia, Austria and Prussia.

Polish and Ukrainian Anthems started the ceremony. Then Mr Anatol Herka, the son of Wacław and a new president of the Polish Culture Association in Kovel welcomed the participants and gave a short speech. After that, he invited Mr Stanisław Senkowski, a president of the Polish Association of Volyn and Polesie Enthusiasts in Chełm to give another speech. The President, Senkowski thanked for the invitation and the possibility of celebrating the anniversary of  Poland’s independence day with Poles from Kovel and with our neighbors, the Ukrainians once again. The President expressed his admiration and appreciation to the School of the Polish Culture, to other teachers teaching the Polish language, to the second person from Chełm, Mrs Bożena Dąbrowska as well as to the students from this School who are constantly improving their Polish language. What’s more, the President wished the local Poles and the citizens of Kovel the life in the country free from the hostile aggression of their neighbors, Russians and wished the Ukraine the freedom from the pressure of Russia; what’s more, he wished the Ukrainian people better and a prosperous life.

Mr Igor Prokopiw, mer also participated in the ceremony and gave us the best wishes associated with our National Day. After the speeches, the kind of music verbal like program took place which was performed by the youth from the School of the Polish Language. During our visit we gave to the School some encyclopedic books, the paperprint, some books and crayons and other gadgets connected with the prizes for the kids who are taking part in the schools’ contests connected with the Polish Language.

When the ceremony was finished,  TKP prepared some food and drink in Kovel. Later, we had dinner at the “Our City” restaurant and after having done some shopping we went to Chełm. Because of some incident caused by the Polish customs officers, we came back to Chełm about 22:30 p.m. Finally, 2 hours customs control of 37 passengers, was a bit exaggerated; but, if it makes our country rich thanks to few bottles of alcohol found as if it was too much so there should be more customs officers hired; and, in spite of the cold and thirst,  the people had been waiting for the customs clearance in the queue for hours which, for me, was rather inhuman.

                                                                     Author: Stanisław Senkowski

                                                              Translation: Ewa Moradewicz-Paszko

More photos in the Google album >>

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 3

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 15,665
bullet.gif Najnowszy użytkownik: ogufo
Nawigacja
ORGANIZACYJNE
ZARZĄD GŁ. I ODDZIAŁY
WALNE ZEBRANIE 29-09-2014
STATUT
SPRAWOZDANIA
WALNE ZEBRANIE 20-10-2017
TAM BYLIŚMY..
W KOWLU 16.11.2019
HELENÓWKA, WERBA, ZAMŁYNIE 11.07.2019
W OSTRÓWKACH 31,08.2019
NA ZAKARPACIU 5-8,08.2019
W KOWLU 17.11.2018
W OSTRÓWKACH 2.09.2018
WARĘŻ,BEŁZ, SOKAL 3.08.2018
NA GROBACH-WOŁYŃ 20.07.2018
75.ROCZNICA-WOŁYŃ 7.07.2018
W RYMACZCH I LUBOMLU 19.04.2018
W ŁUCKU 2-3.02.2018
W KOWLU 12.11.2017
NA ZIEMI LWOWSKIEJ 13-15.09.2017
NA GROBACH-WOŁYŃ 14.07.2017
NA PODOLU 22-27.05.2017
W KOWLU 13.11.2016
LWÓW, KRZEMIEN. 7-9.10.2016
NA KASZUBACH 20.09.2016
W OSTRÓWKACH 28.08.2016
W HELENÓWCE 22.07.2016
CHORWACJA, CZARNOG.-2016
W WARSZAWIE 16.03.2016
W KOWLU 13.12.2015
W KOWLU 14.11.2015
WE LWOWIE 10 - 11.10.2015
W OSTRÓWKACH 30.08.2015
W KOSTIUCHNÓWCE 21.08.2015
NA WOŁYNIU 25.07.2015
W BIAŁORUSI 15-19.07.2015
WARSZAWA 24.03.2015
OPŁATEK W KOWLU 14.12.2014
W KOWLU 15.11.2014
NA CMENTARZU W BIELINIE
W RYMACZACH I BINDUDZE
W PAROŚLI I SARNACHi
W ŁUCKU, OŁYCE I KLEWANIU
LWÓW, OLESKO, PODHORCE..
PUBLIKACJE
ZAPOMNIANE POWSTANIE...
PODOBNA TEMATYKA


Stowarzyszenie
"Pamięć i Nadzieja"w Chełmie

--------------------------------- 
 

27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny

-------------------------------
 

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

Ostatnie artykuły
bullet.gif Helenówka, Werba, Z...
bullet.gif Obchody Święta Nie...
bullet.gif 2019. OSTRÓWKI miej...
bullet.gif Wycieczka na Zakarpa...
bullet.gif Wyjazd do Kowla - 17...